Päihdekuntoutus

Julkaistu

Päihdekuntoutuksen muotoja on monia ja hyvä niin, sillä kaikki kuntoutusmetodit ei tietenkään sovi kaikille ja kaikkiin tilanteisiin. Usein myös oikea hoitotapa saadaan yhdistelemällä useita hoitomuotoja. Hoitojen lisäksi erittäin tärkeää on myös läheisten tuki ja muu sosiaallinen verkosto. Tästä syystä yleensä läheiset opetetaan mukaan hoitoprosessiin. Seuraavassa käydään läpi eri muotoja, joilla päihdekuntoutusta tehdään.

Miten hoito etenee

Ensin yleensä yritetään avohoitomallia. Se tarkoittaa, että hoidettavan ei tarvitse olla laitoksessa, vaan hän elää normaalia elämää ja käy lääkärin vastaanotolla. Lääkäri voi olla tavan lääkäri tai sosiaaliterapeutti. Siihen voidaan myös yhdistää erilaisia terapia muotoja. Myöhemmin kirjoituksessa kerrotaan lisää esimerkiksi kognitiivisesta terapiasta ja toimintaterapiasta.

Laitoshoidolla tarkoitetaan hieman intensiivisempää hoitomuotoa, jossa hoidettava asuu hoitolaitoksessa jonkin aikaa. Näin tehdään mahdolliseksi päihteiden käytön varma lopettaminen ja voidaan aloittaa valvottu vieroitushoito. Yleensä laitoshoidossa ollaan useampi viikko, mutta vähintään yksi viikko.

Yhtenä päihdekuntoutustapana on myös pitkäaikainen laitoskuntoutus. Tällöin laitoksessa asutaan pitkiä ajanjaksoja. Tällä muodolla pyritään oppimaan elää elämää ilman päihteitä valvotuissa olosuhteissa. Tämä on ratkaisuna erityisesti niille, joille avohoitomuoto ei ole tuottanut tulosta vaan, jotka tarvitsevat enemmän tukea päihteettömän elämän aloittamiseen.

Kognitiivinen terapia kuntoutuksessa

Tässä muodossa keskitytään riippuvuuden ja kognitiivisten tekijöiden yhteyteen ja paneudutaan riippuvaisen uskomuksiin ja odotuksiin riippuvuutensa liittyeen. Jos riippuvainen uskottelee istelleen, että hän nyt vain on tällainen, terapialla pyritään sen sijaan saamaan hänet näkemään mahdollisuuden ja olla halukas oppimaan pois tavastaan. Terapialla pyritään vähentämään näitä haitallisia uskomuksia ja opettaa selviytymiskeinoja sekä luomaan uutta mielikuvaa että ymmärrystä itsestään. Hoitomuodossa on tärkeää ottaa myös huomioon ympäristötekijät ja päihteille altistavat tekijät, jotta hoitoa saadaan ylläpidettyä.

Toimintaterapia kuntoutuksessa

Toimintaterapialla annetaan henkilölle eväitä selviytyä arkipäivän elämässä. Tässä muodossa opetetaan henkilölle, kuinka hän voi käsitellä paremmin arkiset tilanteet työnteosta vapaa-aikaan, sosiaalliset kanssakäymiset ja vuorovaikutuksen niin, että se tukisi päihteetöntä elämää.

Suomessa on paljon erilaisia kuntoutuslaitoksia ja eri tapoja hoitaa päihdeongelmaa, joten kaikille löytyy varmasti sopivin tapa. Myös perheen sekä muiden läheisten tukeminen on otettu huomioon monessa paikassa ja heille tarjotaan usein myös tukitoimintaa.  

 

Lisää päihdekuntoutuksesta voit lukea Maivita oy:n sivuilta.


jaa