Päihdekuntoutusta monin eri tavoin

Julkaistu

Päihdekuntoutus on monimuotoinen juttu, jossa ei ole vain yhtä tapaa. Ensin usein kysymyksenä on mistä avun voi saada ja sen jälkeen mitä se käytännössä on. Hoidon jälkeen myös elämän pitäisi olla mahdollista ja yleensä se sisältää paljon uusien elämäntapojen opettelua ja niistä vanhoista luopumista. Päihdekuntoutusta tarjoaa esimerkiksi Maivita oy.

Kun ongelmaan halutaan saada apua, ensimmäisenä voi ottaa puheeksi läheisilleen ja he voivat avustaa hoidon löytymisessä. Hyvin usein läheiset ovat jo aiemmin yrittäneet tarjota apua ja etsineet tietoa aiheesta. Joskus työpaikka voi olla se paikka jonka puoleen haluaa kääntyä. Tämä saattaa olla ainut vaihtoehto erityisesti jos asian ilmi tuominen läheisille hävettää tai oma lähipiiri koostuu päihteiden käyttäjistä. Työpaikka ja oma esimies voi olla siinäkin mielessä hyvä vaihtoehto, sillä heidät on usein koulutettu opastamaan työtekijä avun pariin.

Apua voi lähteä hakemaan olemalla suoraan yhteydessä paikalliseen terveysasemaan tai A-klinikkaan. Näistä löytyy usein myös paljon tietoa netistä sekä palvelukeskuksia, joihin voi soittaa tai ottaa yhteyttä sähköpostilla. Tärkeintä on juurikin se, että avun hakeminen on tehty mahdollisimman helpoksi.

Kunnallisen kuntoutuksen hoitoprosessissa on oma tomintajärjestyksensä.  Siellä apu voi olla sosiaalipalvelun neuvontaa, lääkärin vastaanotolla käymistä, avohoitoa, laitoskuntoutusta tai katkaisuhoito. Päätöksen siitä, mihin hoitomuotoon ja missä vaiheessa henkilö ohjataan, tekee aina lääkäri. Lisäksi hoitoa tukevat erilaiset asumispalvelut, sosiaalinen kuntoutus ja päiväkeskukset. Aina vaihtoehtona ovat myös yksityiset päihdekuntoutuskeskukset, joissa tavat hoitaa ja auttaa voivat olla hyvin moninaiset. Joskus myös kunnalliselta puolelta ohjataan yksityisiin kuntoutuskeskuksiin jos kunnalla itsellään ei ole tarjota kyseistä kuntoutusmuotoa.

Kunnissa päihdekuntoutuksen palveluita ja resursseja tulisi olla yhtä paljon kun kysyntääkin, jotta apu olisi aina saatavilla. Asiasta ongelmallisen tekee se että auttamisen tarpeen suuruutta on vaikea arvioida. Jos kunnalla ei ole tarpeeksi resursseja, on asia yleensä ratkaisu hankkimalla palvelut naapurikunnalta tai yksityiseltä palvelun tarjoajalta.

Kun apuun on hakeuduttu, on tärkeää ottaa prosessiin mukaan myös läheiset. Ja jotta läheisen riippuvuus ja siinä tukena oleminen voidaan tehdä helpommaksi, on tätä varten tarjolla eri vertaistukiryhmät, sekä netissä että kasvotusten.


jaa