Apteekki palvelee monipuolisesti

Julkaistu

Apteekit ovat olennainen osa terveydenhuoltoa ja yhteiskuntaa. Apteekeista saa neuvoja lääkkeistä sekä niiden käytöstä ja monissa apteekeissa myydään myös muita, hyvinvointia tukevia tuotteita kuten ravintolisiä, luontaistuotteita ja kosmetiikkaa. Apteekeissa tarjotaan myös muita terveyspalveluita, kuten esimerkiksi annosjakelu, lääkityksen tarkistuspalvelu, lääkehoidon kokonaisarviointi ja myös kosmeettisia hoitoja ja terveydenhoitajan palveluksia. Jotkut yliopiston apteekit palvelevat ympäri vuorokauden ja joillain alueilla saattaa myös olla apteekki auki sunnuntaina.

Apteekki työllistää monia ammattilaisia

Apteekissa työskentelee monia ammattilaisia. Kaikilta apteekissa työskenteleviltä vaaditaan muun muassa tarkkuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta, vastuuta, asiakaspalvelutaitoja ja tuotetuntemusta. Lääkeneuvonnasta, lääkkeiden ja muiden apteekissa myytävien tuotteiden käytön opastuksesta vastaavat farmaseutit ja proviisorit. Farmaseutin tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu ja lääkeneuvonta sekä myös neuvonta ja opastus lääkehoitoja tukevissa palveluissa. Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa esimiestyö, asiakaspalvelu ja apteekin toiminnan kehittäminen. Apteekkari toimii yrittäjänä, joka on vastuussa alueensa lääkehuollosta ja turvallisuudesta. Hänen vastuullaan on yrityksen talous, johtaminen ja henkilökunnan ammatillisen osaamisen ja asiakaspalvelussa tarvittavien taitojen kehittäminen. Apteekkariksi ryhtyminen vaatii proviisorin tutkintoa. Apteekissa työskentelee myös lääketeknikko, joka huolehtii apteekin logistiikasta, kuten lääkkeiden tilaamisesta, varastoinnista, ja mahdollisesti myös muista toimistotöistä. Usein lääketeknikon työnkuvaan kuuluu myös kassatyöskentely ja näyteikkunoiden somistaminen.

Apteekki auki sunnuntaina

Apteekkiala muuttuu myös yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten myötä. Suomessa tehdyt terveys- ja lääkepoliittiset linjaukset mahdollistavat sen, että apteekit voivat toimia laajemmin osana terveydenhuollon palveluja ja tehtäviä. Apteekkiuudistuksesta on päätetty hallituksessa keväällä 2017 ja siihen kuuluvat muun muassa jo yllä mainittu apteekkien kehittäminen osana terveydenhuoltoa, apteekkien roolin vahvistus tarkoituksenmukaisessa lääkehoidossa, uusien apteekkien perustamisen helpotus ja nopeutus, ja reseptivapaiden lääkkeiden hintakilpailun salliminen. Uudistuksien tavoitteena on muun muassa se, että apteekeista saa enemmän terveysneuvontaa tukemaan itsehoitoa, jolla voi ehkäistä sairauksia. Tavoitteisiin kuuluvat myös muun muassa parempi sairauksien ajoissa havaitseminen ja asiakkaan hoitoon ohjaaminen sekä pienimuotoisten terveyspalvelujen tarjoamisen lisääminen, kuten esimerkiksi rokottamisen ja ompeleiden poistamisen. Muutoksen myötä monet apteekit ovat esimerkiksi laskeneet muiden tuotteiden eli ei-lääkkeiden hintoja ja pidentäneet aukioloaikojaan.

Lisätietoa apteekin palveluista ja tuotteista voit lukea esimerkiksi Hollolan apteekki sivuilta.


jaa