Hautaustoimisto apuna käytännön järjestelyihin

Julkaistu

Monelle läheisen kuolema saattaa olla lamaannuttava kokemus. Tällöin voi olla vaikeaa miettiä käytännön järjestelyitä, sillä suru usein ottaa vallan ja voi olla haasteellista miettiä seuraavia toimenpiteitä. Hautaustoimisto ottaa ohjat suurilta osin, mitä tulee esimerkiksi vainajan laittoon, kuljetukseen ja itse hautaukseen sekä seremoniaan, mikäli niin halutaan. Valitettavasti läheisen menetys on asia, joka tulee useimmalle meistä väistämättä vastaan jossain vaiheessa elämää. Silloin on tärkeää, ettei surun kanssa jää yksin, ja antaa itselleen luvan käydä läpi kaikki mahdolliset tunteet, joita tilanne herättää. 

Mitkä ovat toimenpiteet kuoleman jälkeen?

Kuoleman kohdatessa surun käsittelyn lisäksi on tärkeää hoitaa itse hautaus sekä siihen liittyvät järjestelyt. Usein hautausjärjestelyistä on vastuussa perheenjäsen tai aviopuoliso, tai mahdollisesti muu henkilö kenet vainaja on aikaisemmin nimennyt tehtävään. Ensimmäinen askel järjestelyissä on hautaustoimiston valitseminen. Sieltä pystyy myös ostamaan arkun tai uurnan. On omaisen valinta, kuinka paljon tahtoo itse hoitaa järjestelyitä, vai antaako ne pitkälti hautaustoimiston hoidettavaksi. Hautaustoimisto huolehtii vainajan laittamisesta arkkuun, sekä myöskin vainajan pukemisesta että kuljetuksesta. On hyvä myös muistaa, että tapauksesta riippuen, tulee kuolemasta myös ilmoittaa esimerkiksi vainajan työpaikkaan sekä mahdolliselle vuokranantajalle. Myös erilaiset jäsenyydet tulee perua. Mikäli vainajalla on ollut tilejä sosiaalisessa mediassa, on vastuu niiden lopettamisesta omaisella. Ennen hautausta, tulee vainajaa hoitaneelta lääkäriltä saada hautauslupa. Tämä voidaan toimittaa suoraa myös hautaustoimistolle. Tilanteesta riippuen hautausluvan saamisessa voi kestää kauemman aikaa, mikäli esimerkiksi ruumiinavaus on tarpeellinen. Järjestelyt voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen luvan saamista. Ammattimaisia hautauspalveluiden tarjoajia on monia, esimerkkinä Nooan Kukka ja Hautaus.

Vainajan toiveiden selvittäminen

Oleellinen osa hautausjärjestelyitä ovat vainajan omat toiveet, mikäli niitä on ollut mahdollista kuulla tai selvittää ennen kuolemaa. Suomen lain mukaan, vainajan toiveita on kunnioitettava. Nämä toiveet usein liittyvät esimerkiksi tietynlaiseen hauta-arkkuun, uurnaan, musiikkiin tai muihin käytännön järjestelyihin hautajaisiin liittyen. Mikäli kuolema on ollut yllättävä, ei tällöin välttämättä ole tiedossa erityisiä toiveita. Tällöin hautaustoimisto voi järjestää hautajaiset esimerkiksi omaisten avustuksella, ja he voivat kertoa vainajasta enemmän. Tällä tapaa voi silti olla mahdollista, että hautajaisista saataisiin sen tyyliset, minkälainen vainaja oli itse. 


jaa